توضیحات دوره

ایده پردازی پیشرفته


ایده یا مثال یا صورت یا انگاره یا طرح، در حقیقت یک تصور ذهنی است. شاید بتوان ایده دادن را اولین گام برای حل یک مشکل یا برآورده کردن یک نیاز دانست. به عبارت دیگر ایده ساده‌ترین راه حلی است که انسان در برابر یک مسئله یا نیاز به آن فکر می‌کند. هر چند می‌توان یک ایده را بسط داد و پیچیده کرد. ایده یک نوع تلنگر ذهنی درون افکار شخص می‌باشد که با مطرح نمودن آن موضوعیت خود را پیدا می‌کند انگاره ایست که تداعی ذهنی را به صورت یک طرح بیان می‌دارد ایده یک نوع اندیشه فکر و عقیده است که رسیدن به آرمان و موفقیت را به همراه دارد .


مدت زمان دوره

30 ساعت


برگزار کننده

آکادمی سران


استاد

محمدرضا زارع


سرفصل های دوره

• آشنایی با فضا های رقابتی صنعتی در حوضه های نوآوری از جمله تلفن همراه برای اضافه کردن کاربرد و افزایش کارایی
• تدریس نحوه نگارش پرپوزال و فایل های مورد نیاز به جهت ثبت اختراع
• تدریس نحوه نگارش پرپوزال و فایل های ثبت اختراع و مرور بر روند ثبت اظهار نامه اولیه
• تدریس ارائه (presentation ) علمی برای داوری های اختراع
• تدریس نحوه آماده سازی پرپوزال و فایل های مربوطه به جهت شرکت در رقابت ها وجشنواره های علمی از قبیل خوارزمی ،جوان خوارزمی،شیخ بهایی،فارابی
• تدریس ارائه (presentation ) علمی برای داوری های اختراع
• تدریس روش های 5و 6 به جهت افزایش بهره وری
• مشاوره و پرسش وپاسخ

ایده پردازی