توضیحات دوره

دوره زبان ترکی استانبولی


یادگیری مکالمهی ترکی به صورت مرحله به مرحله از مبتدی تا پیشرفته، از طریق درگیر کردن دانش آموزان در مباحث روزمره تقویت و تاکید بر دو مهارت کلیدی گفتاری وشنیداری آشنا ساختن دانش آموزان با نکات کلیدی فرهنگی و مربوط به سبک زندگی که در محاوره های روزمره دخیل می باشند


مدت زمان دوره

30 ساعت


برگزار کننده

آکادمی سران


استاد

-


سرفصل های دوره

تمرین و تکرار کلیشه های رایج در محاورهی ترکی با استفاده از موضوعات جدید •
افزایش اعتماد به نفس دانشآموزان از طریق تمرین محاوره در مقابل معلم و دوستان خود •
کمک به توسعهی مهارت تفکر انتقادی، پیش بینی نتایج، درک بهتر ساختار های علت و معلولی، انجام قیاس و فرضیه سازی •
تسریع روند پیشرفت در صحبت کردن از طریق گذراندن دوره ها •

زبان ترکی