برای دیدن تخفیف های ویژه کلیک کنید
0
مشاوره: 9218727699

CCNA Route and Switch 1 – (پیادهسازی و مدیریت راهکارهای سیسکو)

 

نام درس:    پیاده سازی و مدیریت راهکارهای سیسکو (  CCNA Routing & Switching)

 

معرفی:

 

این دوره کسب مهارت های لازم به منظور نگهداری، پشتیبانی و بهینه سازی از یک شبکه ارائه دهنده خدمات (Service Provider) را با تئوری ها و کاربردهای عملی عمیق تری فراهم می سازد. در این دوره پیاده سازی معماری ها، سرویس های پایه ، پروتکل ها و راه حل های موجود سیسکو در ارتباط با شبکه های ارائه دهندگان خدمات (Service Provider) مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین در این دوره مباحث پیچیده مسیریابی (Routing) ، انواع سرویس های (Private WAN) و یا فراهم کردن بستری مناسب برای یک سازمان به منظور دسترسی به اینترنت و سرویس های خارج از سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

سرفصل ها:

 

 • CHAPTER 1 Building a Simple Network
  • Exploring the Functions of Networking
  • Understanding the Host-to-Host Communications Model
  • Introducing LANs
  • Operating Cisco IOS Software
  • Starting a Switch
  • Understanding Ethernet and Switch Operation
  • Troubleshooting Common Switch Media Issues
 • CHAPTER 2 Establishing Internet Connectivity
  • Understanding the TCP/IP Internet Layer
  • Understanding IP Addressing and Subnets
  • Understanding the TCP/IP Transport Layer
  • Exploring the Functions of Routing
  • Configuring a Cisco Router
  • Exploring the Packet Delivery Process
  • Enabling Static Routing
  • Learning Basics of ACL
  • Enabling Internet Connectivity
 •  CHAPTER 3 Summary Challenge
 • Establish Internet Connectivity
 • roubleshoot Internet Connectivity

 

 

منابع:

این مبحث طبق سرفصل های رسمی شرکت سیسکو با استاندارد  CCNA 200-301 ارائه میگردد.