برای دیدن تخفیف های ویژه کلیک کنید
0
مشاوره: 9218727699

MCSA (مایکروسافت) ۷۰-۷۴۲

نام درس:  مدیر شبکه ماکروسافت MCSA 70-742

معرفی:

در این  کلاس  احراز هویت را با استفاده از ویژگی های ویندوز سرور ۲۰۱۶ بررسی و مدیریت می کنیم .در این کلاس به بررسی نحوه نصب و پیکربندی Active Directory Domain Services (AD DS)، نحوه استفاده از فناوری AD DS در پیکربندی و مدیریت ساختار‌های شبکه گسترده و پیچیده سازمانی، نحوه ایجاد، پیکربندی و مدیریت Group Policies (GPOs)، نصب و پیکربندی Active Directory Certificate Services (AD CS)، نصب و پیکربندی Active Directory Federation Services، آموزش استفاده از فناوری‌های AD CS و AD FS برای ایجاد راه‌حل‌های دسترسی مورد نیاز سازمان‌ها و پیاده‌سازی فناوری های Web Application Proxy و همچنین نصب و پیکربندی Active Directory Rights Management Services (AD RMS) آموزش داده می شود.

 

 

 

سرفصل ها:این مبحث طبق سرفصل های رسمی شرکت ماکروسافت با استاندارد MCSA 70-742 ارائه میگردد.

  • CHAPTER 1  Installing and Configuring Active Directory
  • CHAPTER 2  Managing and Maintaining Active Directory
  • CHAPTER 3  Creating and Managing Group Policy
  • CHAPTER 4  Understanding and Implementing Active Directory Certificate Services
  • CHAPTER 5  Understanding and Implementing Federation and Rights Management

 

 

منابع:

این مبحث طبق سرفصل های رسمی شرکت ماکروسافت با استاندارد MCSA 70-742 ارائه میگردد.