برای دیدن تخفیف های ویژه کلیک کنید
0
مشاوره: 9218727699

پل های ارتباطی

مهندس نازنین همتی

مهارت ها

کد نویسی php 98
کد نویسی Html5 98
کد نویسی css 98
  1. کد نویسی نمایش ساعت در فرم
  2. کنترل خالی یا پر بودن و کنترل ها
  3. تغییر زبان فرم در زمان اجرا
  4. شرط گذاری با استفاده از کنترل ها
  5. درس ششم: تکه کدهای مفید و کاربردی
  6. انواع کدهای مهم و پروژه محور
  7. توضیحات تکمیلی پروژه ها
امتیاز ما